Ingmar De Kegel, Notaris te Beersel (Lot)

 

Ingmar De Kegel

Notaris te Beersel (Lot)

Kan u uw echtgeno(o)t(e) uitsluiten uit uw nalatenschap?

16 juli 2014

Video van de week

Hoe zit het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in mekaar? Kan u hiervan afwijken?
U krijgt het antwoord in onze video van de week.

Alles over erven en schenken: http://www.notaris.be/erven-schenken/
Meer video’s op http://www.notaris.be/videos

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .